DBU

Når man er DBU, skal strategien bringes i spil

Det går godt i fodbold-Danmark. Men i sportens verden kan man altid sætte sig nye og større mål, og det er lige præcis, hvad DBU har gjort med en ny strategi for dansk fodbold frem mod 2025. Men en ting er strategien, noget andet er at bringe den i spil. Gennem en serie film har vi hjulpet DBU med at formidle den nye strategi både internt og eksternt. Og vi har forsøgt at holde højt tempo. For strategifilm bliver hurtigt kedelige, hvis man ikke kan mærke passionen.