Niels Brock

Hvordan gør man den gamle skole relevant for en ny generation?

For de fleste i erhvervslivet er Niels Brock forbundet med stolthed og tradition. Men hvordan viser man uddannelsessøgende, at det gamle navn dækker over langt mere? Vi fandt svaret i spændingsfeltet mellem gamle værdier og moderne skabertrang, som blev omdrejningspunkt for en ny strategisk position under løftet: For os, der handler.
3,8 mio
Eksponeringer
745.844
Unikke brugere
+76 %
Annoncegenkaldelse
37.231 Clicks
Genereret til sitet
Ligesom Thomas Delaney og Tryg topchef Morten Hübbe
Hos Eiffel har vi udviklet Niels Brocks brandstrategi og omsat den til online og offline kommunikation, hvor de kommende elever blandt andet møder tidligere studerende som Thomas Delaney og Tryg-topchef, Morten Hübbe. Det har styrket Niels Brocks position som skolen, der giver dig et stærkere afsæt for en erhvervsmæssig karriere.